รายละเอียดการรับประกัน /แจ้งเคลมสินค้า

รายละเอียดการรับประกัน /แจ้งเคลมสินค้า

เงื่อนไขในการรับประกันสินค้าจากทางบริษัท ไนน์ พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด  

สินค้าที่ทางบริษัท ไนน์ พลัส อินเตอร์เทรด จำกัดส่งให้ลูกค้าเป็นสินค้าใหม่ทุกชิ้น

เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้ว โปรดตรวจสอบสินค้าว่า สินค้าที่ได้รับถูกต้องตามที่สั่งหรือไม่ ทั้งรุ่นและสี สินค้า และอุปกรณ์ครบชุดหรือไม่ สินค้าต้องไม่มีร่องรอยความเสียหาย เช่น บุบไหม้ ร่องรอยการแกะเครื่อง/ร้าว สติ๊กเกอร์วอยด์รับประกันไนน์ พลัส อินเตอร์เทรด บนกล่อง และ/หรือ ตัวเครื่อง ต้องไม่มีร่อยรอย โดนแกะ/ฉีกขาด

ระยะเวลาการรับประกัน จะแจ้งในรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ ทางบริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันดังนี้


ภายในระยะเวลา วัน (หลังจากวันที่ที่ลูกค้าได้รับ)

ทางบริษัทฯ ยินดีให้ลูกค้าสามารถเคลม เปลี่ยนสินค้าใหม่ทันที สำหรับอาการภายนอก ที่เห็นได้ในทันที เช่น พอร์ทต่างๆ มีปัญหา ชาร์จไฟเข้าไม่ได้ หรือ ช่อง Output ไม่จ่ายไฟออก ไฟฉายไม่ติด ตัวเครื่องประกอบไม่เรียบร้อย หรือไม่สามารถใช้งานได้

 

อุปกรณ์เสริมต่างๆ ของสินค้า เช่น สาย micro usb, หัว connector ต่างๆไฟฉายไฟ LED ที่แสดงสถานะแบตเตอรี่ปุ่มกดบนตัวเครื่อง ที่พบว่าผิดปกติขณะใช้สินค้าครั้งแรก 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าภายใน วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยสินค้าต้องอยู่ครบชุดพร้อมกล่อง

หากเกินระยะเวลาที่กำหนดทางบริษัทฯ จะถือว่าเกิดจากการใช้งานของลูกค้า และไม่สามารถรับเคลมสินค้า หรือรับเคลมตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทฯ กำหนดเท่านั้น 

 

ภายในระยะเวลารับประกันสินค้า

ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนสินค้าใหม่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสามารถอ้างอิงจากใบเสร็จจากทางบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่าย เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้า 

  

เงื่อนไขการรับประกันสินค้าทั่วไป

ระยะเวลาการรับประกัน ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าตามที่ทางบริษัทฯ กำหนดตามเงื่อนไขการรับประกันของทางบริษัทฯ เท่านั้น หากไม่มีสติ๊กเกอร์รับประกันของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ หรือใบเสร็จจากทางบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่าย ถือว่าขาดจากการรับประกันสินค้า

 

บริษัทฯ จะรับประกันสินค้าที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากความบกพร่อง ของการผลิตจากโรงงาน หรือชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลาประกัน และบริษัทฯ จะรับประกันสินค้าชิ้นนี้ ต่อไปตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ นับจากวันที่รับประกันสินค้าครั้งแรก กล่าวคือลักษณะผิดปกติที่เกิดจากอุปกรณ์ตัวแบตเตอรี่ด้วยตัวแบตเตอรี่เอง ซึ่งมิได้เกิดจากการหักคดงอ เช่น ลักษณะผิดปกติที่เกิดจากเสียบชาร์ตไฟไม่เข้าช่อง input/ output ไม่จ่ายไฟ การรับประกันนี้ ไม่รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น เช่น  Connector, สาย Micro USB และ Adapter  และความบกพร่องของ LED ไฟแสดงสถานะของอุปกรณ์

 

เงื่อนไขการรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น จากการใช้งานที่ผิดปกติ อุบัติเหตุ ,ภัยธรรมชาติการตก-หล่น-บุบ-มีรอยงัดแงะการตกน้ำการซ่อมแซม หรือ การดัดแปลงจากช่างที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทฯ รายละเอียดตัวอย่างดังกล่าวซึ่งไม่อยู่ในเงื่อนไขประกันเช่น ตกกระแทกตกน้ำเปียกน้ำแล้วช็อตจนใช้งานไม่ได้นำไปดัดแปลงและใช้งานอย่างผิดวิธีช็อตไหม้จากการลัดวงจร รวมถึง การกระทำใดๆที่ทำให้สายหักคด หรืองอแล้วนำมาใช้ต่อแล้วทำอุปกรณ์เสียหายหรือนั่งทับจนหัวต่องอจนใช้งานต่อไม่ได้ 


การรับประกันถือเป็นสิ้นสุดเมื่อ 

·       สินค้าไม่มีสติ๊กเกอร์วอยด์รับประกันหรือใบเสร็จรับเงินของไนน์ พลัส อินเตอร์เทรด หรือ ชำรุดจนไม่สามารถระบุข้อมูลการรับประกันได้

·       สินค้าที่สติ๊กเกอร์รับประกันมีการชำรุด หรือฉีกขาด

·       สินค้าที่เสียหายเนื่องจากการใช้งานที่ผิดวิธี หรือมีการดัดแปลงใดๆ 

·       สินค้าที่ชำรุดเนื่องจากอุบัติเหตุหรือจากเหตุการณ์ เช่น ตกกระแทก โดนน้ำฝน หรือไฟไหม้ รวมถึงมีร่องรอยชำรุดร้าวแตกหัก จากการใช้งานของลูกค้า

·       สินค้าและอุปกรณ์ไม่ครบถ้วน หรือไม่มีกล่องสินค้า


บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์รับประกันสินค้าสำหรับสินค้าที่มี Sticker void รับประกันบนกล่องและ/หรือใบเสร็จจากทางบริษัทฯ หรือตัวแทนจำน่ายเท่านั้น

 

เงื่อนไขการรับประกันนี้ ไม่ครอบคลุมถึง

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานที่ผิดประเภทผิดวิสัยจากการใช้งานปกติจากรายละเอียดที่มีการระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดัดแปลง ตัด แกะ มีรอยงัดแงะ หรือการซ่อมแซมจากช่างหรือบุคคลที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายจากทางบริษัทฯ 

ความเสียหายจากผลิตภัณฑ์ที่เสียหายอันเนื่องมา จากอุบัติเหตุ หรือภัยธรรมชาติ รวมถึงการสัมผัสน้ำ ความชื้น เช่น เช่น ทำตกกระแทกตกน้ำเปียกฝนแล้วช็อตจนใช้งานไม่ได้นำไปดัดแปลงและใช้งานอย่างผิดวิธีช็อตไหม้จากการลัดวงจร รวมถึง การกระทำใดๆที่ทำให้สายหักคด หรืองอแล้วนำมาใช้ต่อแล้วทำอุปกรณ์เสียหายหรือนั่งทับจนหัวต่องอจนใช้งานต่อไม่ได้หรือสายที่ชำรุดจากการใช้งานของลูกค้าหรือปุมสวิตช์ยุบจากการใช้ของลูกค้า
ความเสียหายที่เกิดจากสภาพกระแสไฟฟ้าผิดปกติ อาทิเช่น ไฟฟ้าเกิน ไฟฟ้าตก 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการรับประกันสินค้าตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  

การเคลมสินค้า

ในกรณีที่ทางลูกค้าสงสัยว่าสินค้ามีปัญหา สามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-000-0205 หรือ สามารถส่งข้อความมาที่ Line:@atmmobile หรือ Facebook Page พร้อมทั้งระบุอาการเสียลงให้ทราบ ทางทีมงานจะได้ส่งเรื่องให้ทางทีมงานเทคนิคได้อย่างรวดเร็ว ขอสงวนสิทธิ์รับประกันสินค้า เฉพาะสินค้าที่มีสติกเกอร์หรือใบเสร็จจากทาง บริษัท ไนน์ พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด หรือตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น การส่งเคลมสินค้าต้องส่งทั้งกล่อง และอุปกรณ์ต้องครบ ถ้าสินค้าอุปกรณ์หรือกล่องไม่ครบ และไม่สามารถระบุวัน/เวลาที่ซื้อได้ การรับประกันถือว่าสิ้นสุด 


วิธีการเคลมสินค้า

1) การแจ้งเคลมสินค้า

เพื่อยืนยันว่าเป็นสินค้าจากทางบริษัท ไนน์ พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด ลูกค้าต้องส่งรูปภาพ ใบเสร็จที่เป็นหลักฐานการสั่งซื้อสินค้า ทาง Line,Facebook พร้อมรูปภาพประกอบอาการผิดปกติ จากนั้นทางทีมงานจะแจ้งรายละเอียด สำหรับการส่งกลับวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งปกติทางบริษัทฯ จะใช้เวลา 3-10 วันทำการโดยประมาณแล้วแต่อาการหลังจากได้รับสินค้า โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปยังลูกค้าเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งผลการเคลมสินค้า

  

2) การส่งสินค้าให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบเพิ่มเติม

หากสินค้ามีปัญหาและไม่สามารถใช้งานได้ และจำเป็นต้องส่งสินค้ากลับมา (ทางบริษัท ไม่รับผิดชอบในส่วนของค่าใช้จ่ายลูกค้าต้องส่งสินค้า (ครบชุดทั้งกล่อง)แบบพัสดุไปรษณีย์ EMS หรือลงทะเบียน เพื่อให้ทางบริษัทฯ ตรวจสอบเพิ่มเติม

 

หลังจากส่งแล้วรบกวนแจ้งหมายเลขติดตามพัสดุให้ทางทีมงานทาง Line @atmmobile หรือ Facebook Page เพื่อความสะดวกสำหรับทีมงานในการตามเรื่องเคลมสินค้า 

 

โดยรบกวนแจ้งภายในกล่องดังนี้

1) ชื่อลูกค้า และเบอร์โทรติดต่อ

2) ระบุอาการหรือปัญหาของสินค้าโดยละเอียดลงกระดาษใส่มาในกล่อง

3) ที่อยู่สำหรับส่งสินค้ากลับ (หากไม่แจ้งจะส่งกลับตามที่อยู่ที่ระบุบนกล่องพัสดุ)


       

หมายเหตุ

สินค้าของแท้ 100% ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ค่ะ (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดและขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า

หากสงสัยต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือปรึกษาปัญหาการใช้งาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของทางลูกค้าสามารถติดต่อทางบริษัทฯ ตามช่องทางที่สะดวกได้ตลอดเวลา

ทางบริษัท ไนน์ พลัส อินเตอร์เทรด จำกัด ยินดีให้บริการลูกค้าอย่างเต็มที่ แต่ถ้ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงและจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ เพื่อให้ท่านได้รับสินค้าที่คุ้มค่ากับที่ท่านได้ไว้วางใจเลือกเรา

 

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันสินค้า โดยมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนสินค้าในทุกกรณี โดยท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สามารถติดต่อทางบริษัทฯ ได้ที่ Line @atmmobile Facebook Page หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-000-0205